Podziały nieruchomości

granica działkiNasza firma geodezyjna oferuje profesjonalne usługi w zakresie podziałów nieruchomości, zapewniając funkcjonalne rozwiązania związane z dzieleniem gruntów na działki. Oferta podziałów nieruchomości obejmuje precyzyjne pomiary istniejących granic, sporządzanie niezbędnej dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych decyzji podziałowych.

Dzięki naszym usługom mogą Państwo skutecznie przeprowadzić podział swoich nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nasz doświadczony zespół dokładnie określi granice działek, uwzględniając uwarunkowania terenowe, obecne obiekty budowlane oraz wymogi planów zagospodarowania przestrzennego. Oferujemy także wyniesienie punktów granicznych w terenie po wykonaniu podziału nieruchomości oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji z tym związanej.

Rozgraniczenia nieruchomości

Geodeci z naszego biura specjalizują się też w rozgraniczaniu nieruchomości zgodnie z wymogami prawnymi. Takie działanie pozwala mieć pewność, że granice nieruchomości zostaną odpowiednio określone i oznaczone, co stanowi istotny element w unikaniu sporów sądowych i konfliktów z sąsiadami.